Number of the records: 1  

zváranie

 1. Record numberstus1479
  Date24.11.2014
  Topical termzváranie
  Notealternat.jazyk. variant welding alternat.jazyk. variant Welding
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - atlas
  (1) - katalóg zväzkový
  (21) - brožúra
  (160) - monografia
  (7) - obzor
  (2) - prehľad
  (35) - príručka
  (6) - program učebný
  (4) - ročenka
  (1) - slovník jazykový
  (33) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (36) - učebnica
  (33) - zborník
  (55) - zborník (príspevkov)
  (83) - bakalárska práca
  (724) - diplomová práca
  (7) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (216) - normy
  (165) - článok
  (1) - xjcp
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.