Number of the records: 1  

trvanlivosť

 1. Record numberstus15362
  Date24.11.2014
  Topical termtrvanlivosť
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - monografia
  (1) - učebnica
  (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (2) - habilitačná práca
  (23) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1