Number of the records: 1  

teória architektúry

 1. Record numberstus17404
  Date24.11.2014
  Topical termteória architektúry
  Notealternat.jazyk. variant Theory of architecture
  Note72.01
  Collection kindpredmetové heslá
  References (3) - antológia
  (13) - e-book
  (1) - encyklopédia
  (1) - memoár
  (50) - monografia
  (5) - obrazová publikácia
  (2) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (1) - učebnica
  (5) - umelecká literatúra
  (7) - zborník
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (1) - zborník (príspevkov)
  (1) - iný typ
  (1) - dizertačná práca
  (6) - článok
  (1) - xjcp
  (1) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1