Number of the records: 1  

Slovensko

 1. Record numberstus186
  Date24.11.2014
  Topical termSlovensko
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - aakni
  (3) - atlas
  (1) - biografia
  (1) - katalóg zväzkový
  (6) - brožúra
  (14) - encyklopédia
  (80) - monografia
  (25) - obrazová publikácia
  (2) - prehľad
  (1) - pracovný list
  (5) - príručka
  (9) - ročenka
  (3) - súborné dielo
  (1) - skriptá
  (2) - sprievodca
  (7) - slovník vecný
  (2) - učebnica
  (2) - umelecká literatúra
  (8) - zborník
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (3) - zborník (príspevkov)
  (1) - mapa
  (2) - bakalárska práca
  (2) - diplomová práca
  (5) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (7) - katalóg výstavy
  (60) - článok
  (2) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.