Number of the records: 1  

adaptácia

 1. Record numberstus18761
  Date24.11.2014
  Topical termadaptácia
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - e-book
  (2) - monografia
  (1) - zborník (príspevkov)
  (17) - bakalárska práca
  (29) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (20) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1