Number of the records: 1  

metóda konečných prvkov

 1. Record numberstus190
  Date24.11.2014
  Topical termmetóda konečných prvkov
  Notealternat.jazyk. variant finite element method
  Note519.63
  Collection kindpredmetové heslá
  References (21) - monografia
  (1) - príručka
  (7) - skriptá
  (8) - učebnica
  (5) - výskumná správa
  (5) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (34) - bakalárska práca
  (29) - diplomová práca
  (7) - dizertačná práca
  (66) - článok
  (1) - xxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.