Number of the records: 1  

architekti slovenskí

 1. Record numberstus19344
  Date24.11.2014
  Topical termarchitekti slovenskí
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - aakni
  (5) - biografia
  (1) - katalóg zväzkový
  (9) - brožúra
  (1) - encyklopédia
  (1) - jubilejná publikácia
  (3) - memoár
  (35) - monografia
  (13) - obrazová publikácia
  (1) - sprievodca
  (1) - slovník vecný
  (7) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (15) - katalóg výstavy
  (9) - článok
  (1) - xxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1