Number of the records: 1  

spoľahlivosť

 1. Record numberstus20390
  Date24.11.2014
  Topical termspoľahlivosť
  Notealternat.jazyk. variant reliability
  Collection kindpredmetové heslá
  References (28) - monografia
  (4) - príručka
  (6) - skriptá
  (3) - učebnica
  (4) - výskumná správa
  (13) - zborník
  (6) - zborník (príspevkov)
  (18) - bakalárska práca
  (18) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (1) - normy
  (71) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1