Number of the records: 1  

manažment

 1. Record numberstus22073
  Date24.11.2014
  Topical termmanažment
  Notealternat.jazyk. variant Management
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - brožúra
  (1) - e-book
  (163) - monografia
  (25) - príručka
  (1) - program učebný
  (1) - slovník jazykový
  (13) - skriptá
  (2) - slovník
  (3) - slovník vecný
  (43) - učebnica
  (6) - zborník
  (13) - zborník (príspevkov)
  (1) - iný typ
  (23) - bakalárska práca
  (18) - diplomová práca
  (9) - dizertačná práca
  (9) - záverečná bakalárska práca
  (2) - multimédium - CD Rom
  (8) - normy
  (4) - elektronický textový údaj
  (58) - článok
  (4) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.