Number of the records: 1  

simulácia a modelovanie

 1. Record numberstus23446
  Date24.11.2014
  Topical termsimulácia a modelovanie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (5) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - zborník (príspevkov)
  (3) - bakalárska práca
  (3) - diplomová práca
  (6) - článok
  (1) - xxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1