Number of the records: 1  

finančný manažment

 1. Record numberstus2410
  Date24.11.2014
  Topical termfinančný manažment
  Notesynonymum manažment finančný odkazovaný pojem finančné riadenie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (14) - monografia
  (3) - príručka
  (5) - učebnica
  (2) - zbierka úloh
  (3) - zborník (príspevkov)
  (9) - bakalárska práca
  (7) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (1) - článok
  (1) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1