Number of the records: 1  

structural analysis

 1. Record numberstus24177
  Date24.11.2014
  Topical termstructural analysis
  Notealternat.jazyk. variant štruktúrna analýza
  Note303.042
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - monografia
  (6) - bakalárska práca
  (9) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (15) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1