Number of the records: 1  

motivation

 1. Record numberstus24609
  Date24.11.2014
  Topical termmotivation
  Notealternat.jazyk. variant motivácia
  Collection kindpredmetové heslá
  References (121) - bakalárska práca
  (35) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (24) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1