Number of the records: 1  

matematika

 1. Record numberstus258
  Date24.11.2014
  Topical termmatematika
  Collection kindpredmetové heslá
  References (3) - brožúra
  (14) - encyklopédia
  (146) - monografia
  (2) - obrazová publikácia
  (2) - prehľad
  (42) - príručka
  (1) - program učebný
  (1) - slovník jazykový
  (79) - skriptá
  (1) - slovník
  (1) - sprievodca
  (4) - slovník vecný
  (4) - tabuľky
  (48) - učebnica
  (1) - zbierka
  (11) - zborník
  (4) - zbierka úloh
  (19) - zborník (príspevkov)
  (2) - bakalárska práca
  (2) - diplomová práca
  (7) - dizertačná práca
  (59) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.