Number of the records: 1  

finančné riadenie

 1. Record numberstus27226
  Date24.11.2014
  Topical termfinančné riadenie
  Noteodkazovaný pojem finančný manažment
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - monografia
  (1) - zborník (príspevkov)
  (1) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (2) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1