Number of the records: 1  

umelá neurónová sieť

 1. Record numberstus28840
  Date24.11.2014
  Topical termumelá neurónová sieť
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - monografia
  (4) - bakalárska práca
  (3) - diplomová práca
  (5) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1