Number of the records: 1  

modelovanie systémov

 1. Record numberstus297
  Date24.11.2014
  Topical termmodelovanie systémov
  Collection kindpredmetové heslá
  References (8) - monografia
  (4) - príručka
  (2) - skriptá
  (12) - učebnica
  (34) - zborník
  (6) - zborník (príspevkov)
  (3) - diplomová práca
  (1) - habilitačná práca
  (5) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1