Number of the records: 1  

Production Systems and Quality Management

 1. Record numberstus30893
  Date24.11.2014
  Topical termProduction Systems and Quality Management
  Notealternat.jazyk. variant výrobné systémy a manažérstvo kvality
  Collection kindpredmetové heslá
  References (292) - bakalárska práca
  (1) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1