Number of the records: 1  

počítačová podpora výrobných technológií

 1. Record numberstus30942
  Date24.11.2014
  Topical termpočítačová podpora výrobných technológií
  Notealternat.jazyk. variant Computing Support of Manufacturing Technologies alternat.jazyk. variant Computer-Aided Production Technologies
  Collection kindpredmetové heslá
  References (279) - bakalárska práca
  (1) - esk
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1