Number of the records: 1  

kódovanie reči

 1. Record numberstus3174
  Date24.11.2014
  Topical termkódovanie reči
  Collection kindpredmetové heslá
  References (4) - monografia
  (1) - príručka
  (3) - učebnica
  (2) - zborník
  (1) - zborník (príspevkov)
  (1) - bakalárska práca
  (3) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1