Number of the records: 1  

transformácia

 1. Record numberstus3266
  Date24.11.2014
  Topical termtransformácia
  Collection kindpredmetové heslá
  References (4) - monografia
  (2) - skriptá
  (1) - učebnica
  (10) - bakalárska práca
  (22) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (19) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1