Number of the records: 1  

metalurgia prášková

 1. Record numberstus3353
  Date24.11.2014
  Topical termmetalurgia prášková
  Notesynonymum prášková metalurgia
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - atlas
  (48) - monografia
  (2) - obzor
  (3) - skriptá
  (4) - zborník
  (7) - zborník (príspevkov)
  (6) - bakalárska práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1