Number of the records: 1  

kvalita

 1. Record numberstus3354
  Date24.11.2014
  Topical termkvalita
  Collection kindpredmetové heslá
  References (4) - brožúra
  (90) - monografia
  (1) - obzor
  (47) - príručka
  (3) - program učebný
  (18) - skriptá
  (1) - slovník
  (15) - učebnica
  (2) - výskumná správa
  (21) - zborník
  (31) - zborník (príspevkov)
  (154) - bakalárska práca
  (186) - diplomová práca
  (10) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (23) - normy
  (220) - článok
  (11) - xjcp
  (1) - xszp
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1