Number of the records: 1  

Technika výpočtová

 1. Record numberstus3519
  Date24.11.2014
  Topical termTechnika výpočtová
  Notesynonymum výpočtová technika
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - aakni
  (1) - bibliografia
  (2) - encyklopédia
  (43) - monografia
  (2) - príručka
  (8) - slovník jazykový
  (6) - skriptá
  (2) - slovník vecný
  (4) - učebnica
  (2) - výskumná správa
  (12) - zborník
  (3) - zborník (príspevkov)
  (1) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1