Number of the records: 1  

rezanie

 1. Record numberstus3558
  Date24.11.2014
  Topical termrezanie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - katalóg zväzkový
  (2) - brožúra
  (28) - monografia
  (1) - príručka
  (2) - skriptá
  (2) - učebnica
  (3) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (9) - bakalárska práca
  (4) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - normy
  (14) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1