Number of the records: 1  

výroba

 1. Record numberstus3576
  Date24.11.2014
  Topical termvýroba
  Collection kindpredmetové heslá
  References (3) - brožúra
  (107) - monografia
  (4) - obzor
  (3) - príručka
  (19) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (14) - učebnica
  (2) - výskumná správa
  (11) - zborník
  (3) - zborník (príspevkov)
  (27) - bakalárska práca
  (20) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (1) - patentový spis
  (39) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.