Number of the records: 1  

nástroje

 1. Record numberstus3800
  Date24.11.2014
  Topical termnástroje
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - e-book
  (9) - monografia
  (1) - príručka
  (12) - skriptá
  (2) - učebnica
  (4) - zborník
  (7) - zborník (príspevkov)
  (6) - bakalárska práca
  (4) - diplomová práca
  (2) - firemná literatúra
  (1) - multimédium - CD Rom
  (5) - normy
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (22) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1