Number of the records: 1  

design

 1. Record numberstus3806
  Date24.11.2014
  Topical termdesign
  Notealternat.jazyk. variant dizajn
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - katalóg zväzkový
  (1) - brožúra
  (1) - e-book
  (49) - monografia
  (21) - obrazová publikácia
  (4) - príručka
  (1) - skriptá
  (6) - učebnica
  (13) - zborník
  (3) - zborník (príspevkov)
  (90) - bakalárska práca
  (223) - diplomová práca
  (32) - dizertačná práca
  (5) - habilitačná práca
  (2) - katalóg výstavy
  (203) - článok
  (1) - xxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.