Number of the records: 1  

životnosť

 1. Record numberstus3809
  Date24.11.2014
  Topical termživotnosť
  Collection kindpredmetové heslá
  References (3) - monografia
  (1) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (1) - zborník
  (4) - bakalárska práca
  (10) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (39) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1