Number of the records: 1  

testovanie

 1. Record numberstus397
  Date24.11.2014
  Topical termtestovanie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (7) - monografia
  (2) - príručka
  (1) - skriptá
  (1) - výskumná správa
  (5) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (22) - bakalárska práca
  (29) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (34) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1