Number of the records: 1  

matematické modelovanie

 1. Record numberstus439
  Date24.11.2014
  Topical termmatematické modelovanie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (35) - monografia
  (3) - príručka
  (6) - skriptá
  (10) - učebnica
  (3) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (3) - bakalárska práca
  (3) - diplomová práca
  (7) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (1) - kandidátska dizertačná práca
  (78) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1