Number of the records: 1  

prevádzka

 1. Record numberstus4558
  Date24.11.2014
  Topical termprevádzka
  Collection kindpredmetové heslá
  References (3) - monografia
  (1) - príručka
  (2) - učebnica
  (2) - výskumná správa
  (9) - bakalárska práca
  (4) - diplomová práca
  (30) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1