Number of the records: 1  

metrológia

 1. Record numberstus47614
  Date24.11.2014
  Topical termmetrológia
  Notealternat.jazyk. variant metrology alternat.jazyk. variant Metrology
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - aakni
  (6) - brožúra
  (37) - monografia
  (9) - príručka
  (13) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (5) - tabuľky
  (4) - učebnica
  (18) - zborník
  (3) - zborník (príspevkov)
  (23) - bakalárska práca
  (20) - diplomová práca
  (26) - dizertačná práca
  (3) - habilitačná práca
  (1) - oficiálne dokumenty
  (1) - multimédium - CD Rom
  (1) - normy
  (1) - priemyslový vzor
  (1) - patentový spis
  (1) - elektronický textový údaj
  (37) - článok
  (7) - xjcp
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.