Number of the records: 1  

rozhodovanie

 1. Record numberstus4807
  Date24.11.2014
  Topical termrozhodovanie
  Notealternat.jazyk. variant decision making
  Collection kindpredmetové heslá
  References (14) - monografia
  (3) - príručka
  (1) - skriptá
  (2) - učebnica
  (2) - zborník
  (2) - bakalárska práca
  (5) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (12) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1