Number of the records: 1  

inžinierstvo materiálové

 1. Record numberstus5023
  Date24.11.2014
  Topical terminžinierstvo materiálové
  Notesynonymum materiálové inžinierstvo
  Collection kindpredmetové heslá
  References (11) - monografia
  (3) - skriptá
  (13) - zborník
  (25) - zborník (príspevkov)
  (2) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (4) - multimédium - CD Rom
  (2) - xjcp
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1