Number of the records: 1  

meranie

 1. Record numberstus596
  Date24.11.2014
  Topical termmeranie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - brožúra
  (1) - encyklopédia
  (62) - monografia
  (8) - príručka
  (1) - ročenka
  (17) - skriptá
  (1) - slovník vecný
  (13) - učebnica
  (3) - výskumná správa
  (1) - zbierka
  (7) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (85) - bakalárska práca
  (59) - diplomová práca
  (8) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (7) - normy
  (1) - priemyslový vzor
  (1) - patentový spis
  (1) - prihl.úžitkového vzoru
  (198) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.