Number of the records: 1  

simulácia

 1. Record numberstus63
  Date24.11.2014
  Topical termsimulácia
  Collection kindpredmetové heslá
  References (25) - monografia
  (1) - obzor
  (13) - skriptá
  (21) - učebnica
  (24) - zborník
  (5) - zborník (príspevkov)
  (88) - bakalárska práca
  (231) - diplomová práca
  (15) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (179) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.