Number of the records: 1  

počítačová grafika

 1. Record numberstus635
  Date24.11.2014
  Topical termpočítačová grafika
  Notesynonymum grafika počítačová
  Collection kindpredmetové heslá
  References (4) - katalóg zväzkový
  (1) - brožúra
  (1) - encyklopédia
  (21) - monografia
  (1) - obrazová publikácia
  (38) - príručka
  (5) - skriptá
  (1) - sprievodca
  (10) - učebnica
  (21) - zborník
  (1) - zborník (príspevkov)
  (8) - bakalárska práca
  (7) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - katalóg výstavy
  (1) - video - CD Rom
  (1) - video - kazeta
  (1) - elektronický textový údaj
  (6) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.