Number of the records: 1  

kódovanie

 1. Record numberstus652
  Date24.11.2014
  Topical termkódovanie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (23) - monografia
  (4) - príručka
  (1) - skriptá
  (21) - učebnica
  (13) - zborník
  (11) - bakalárska práca
  (7) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - video - kazeta
  (4) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1