Number of the records: 1  

polovodičové štruktúry

 1. Record numberstus773
  Date24.11.2014
  Topical termpolovodičové štruktúry
  Collection kindpredmetové heslá
  References (9) - monografia
  (1) - príručka
  (2) - skriptá
  (13) - učebnica
  (14) - zborník
  (6) - diplomová práca
  (23) - dizertačná práca
  (5) - habilitačná práca
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1