Number of the records: 1  

interiér nábytkový

 1. Record numberstus8058
  Date24.11.2014
  Topical terminteriér nábytkový
  Collection kindpredmetové heslá
  References (7) - monografia
  (8) - obrazová publikácia
  (1) - umelecká literatúra
  (1) - zborník
  (1) - habilitačná práca
  (3) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1