Number of the records: 1  

nábytok

 1. Record numberstus8059
  Date24.11.2014
  Topical termnábytok
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - katalóg zväzkový
  (1) - brožúra
  (19) - monografia
  (16) - obrazová publikácia
  (12) - príručka
  (2) - skriptá
  (6) - učebnica
  (1) - zborník
  (1) - bakalárska práca
  (2) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (15) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1