Number of the records: 1  

marketing

 1. Record numberstus8434
  Date24.11.2014
  Topical termmarketing
  Collection kindpredmetové heslá
  References (13) - brožúra
  (1) - encyklopédia
  (142) - monografia
  (1) - obzor
  (16) - príručka
  (4) - slovník jazykový
  (13) - skriptá
  (17) - učebnica
  (5) - zborník
  (9) - zborník (príspevkov)
  (2) - iný typ
  (74) - bakalárska práca
  (103) - diplomová práca
  (4) - dizertačná práca
  (2) - habilitačná práca
  (2) - záverečná bakalárska práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (1) - elektronický textový údaj
  (85) - článok
  (3) - xjcp
  (3) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.