Number of the records: 1  

simulácia systémov

 1. Record numberstus8445
  Date24.11.2014
  Topical termsimulácia systémov
  Collection kindpredmetové heslá
  References (4) - monografia
  (1) - príručka
  (3) - skriptá
  (7) - učebnica
  (36) - zborník
  (8) - zborník (príspevkov)
  (1) - bakalárska práca
  (3) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (2) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1