Number of the records: 1  

mechanika

 1. Record numberstus8605
  Date24.11.2014
  Topical termmechanika
  Collection kindpredmetové heslá
  References (70) - monografia
  (6) - príručka
  (4) - program učebný
  (42) - skriptá
  (3) - tabuľky
  (24) - učebnica
  (21) - zborník
  (3) - zbierka úloh
  (25) - zborník (príspevkov)
  (2) - diplomová práca
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (1) - kandidátska dizertačná práca
  (7) - článok
  (2) - xjcp
  (2) - xxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.