Number of the records: 1  

fyzika

 1. Record numberstus9007
  Date24.11.2014
  Topical termfyzika
  Collection kindpredmetové heslá
  References (6) - brožúra
  (17) - encyklopédia
  (203) - monografia
  (3) - pracovný list
  (35) - príručka
  (4) - slovník jazykový
  (101) - skriptá
  (1) - slovník
  (8) - slovník vecný
  (98) - učebnica
  (1) - umelecká literatúra
  (2) - výskumná správa
  (2) - zbierka
  (19) - zborník
  (5) - zbierka úloh
  (7) - zborník (príspevkov)
  (3) - bakalárska práca
  (1) - diplomová práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (1) - patentový spis
  (1) - elektronický textový údaj
  (31) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.