Number of the records: 1  

podnikanie

 1. Record numberstus9359
  Date24.11.2014
  Topical termpodnikanie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (1) - antológia
  (4) - brožúra
  (77) - monografia
  (6) - príručka
  (3) - slovník jazykový
  (10) - skriptá
  (2) - slovník vecný
  (7) - učebnica
  (2) - zborník
  (2) - zborník (príspevkov)
  (5) - bakalárska práca
  (8) - diplomová práca
  (29) - článok
  (2) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.