Number of the records: 1  

manažment podnikový

 1. Record numberstus9876
  Date24.11.2014
  Topical termmanažment podnikový
  Notesynonymum riadenie podnikov synonymum management podnikový synonymum podnikový manažment synonymum manažment podniku
  Collection kindpredmetové heslá
  References (4) - monografia
  (2) - príručka
  (1) - skriptá
  (4) - zborník
  (9) - zborník (príspevkov)
  (1) - bakalárska práca
  (13) - diplomová práca
  (3) - dizertačná práca
  (1) - multimédium - CD Rom
  (1) - elektronické dokumenty
  (9) - článok
  (1) - xxxx
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.