Number of the records: 1  

optimálne riadenie

 1. Record numberstus994
  Date24.11.2014
  Topical termoptimálne riadenie
  Collection kindpredmetové heslá
  References (15) - monografia
  (1) - príručka
  (2) - skriptá
  (16) - učebnica
  (7) - zborník
  (3) - zborník (príspevkov)
  (2) - diplomová práca
  (5) - dizertačná práca
  (9) - článok
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1