Number of the records: 1  

SvF Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

  1. Record numberstuwp01013000
    Date12.08.2022
    TypeW - Pracovisko
    Corporate nameSvF Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
    Other titleKODPRAC: 010130
    IDAIS: 13
    Department of Theoretical Geodesy and Geoinformatics
    SKRATKA: KGGaG
    EPCA: V130
    do 31.12.2020: SvF Katedra geodetických základov
    AIS ID13
    See also  SvF Stavebná fakulta
    Origin01.01.2021
    Collection kindt110w
    References (52) - osoby
    corporation

    corporation

Number of the records: 1